Όνυχας αμμοβολή-Onyx sand blasted

 
Όνυχας αμμοβολή-Onyx sand blasted