Μαρμαρίνες

Είναι κομμάτια όνυχα με τυχαίο ακανόνιστο σχήμα και μέγεθος.
Είναι μια εναλλακτική οικονομική λύση. Αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δάπεδα, για πλακοστρώσεις, καθώς και επένδυση τοίχων.
μαρμαρίνες μαρμαρίνες όνυχα