Όνυχας χτενιστός-Onyx combed

 
onyx combed-ονυχας χτενιστός onyx combed-ονυχας χτενιστός