Όνυχας χτυπητός-Onyx bush hammered

 
onyx bush hammered-ονυχας χτυπητός